SHTOJENI VLERËN NË KOMPANINË TUAJ, NXJERRENI MARKËN TUAJ NË PLANIN PËRPARA!

ÇFARË BËJMË?

Xhirimet  realizohen  me prezantimin e  personave  të quajtura ‘’ Bengi Aydoğan dhe Tuba İşbilir’’  duke shkuar në  institucionet dhe kompanitë  përkatëse. Cilësia e të xhirimeve me pajisje profesionale të përshtatshme për marrjen e imazheve 4K krijon dallimin e programit të quajtur’’Rendi i ditës në Qytet’’!

NE

Programi i  quajtur’’Rendi i ditës në Qytet’’ bashkon  institucionet  dhe firmat (kompanitë)  nga 81 provinca  me  miliona njerëz.

Sİ BËJMË?

Kompanitë kanë mundësinë të marrin pjesë në ekranet e Tv8int për gjithsej 6 minuta me një transmetim kryesor 3-minutësh dhe një ritransmetim duke paguar vetëm çmimin e transmetimit prej 1650 TL + TVSH.

FORMULA JONË E SUKSESIT

Çdo të diel në orën 14.30 kompanitë bëhen rendi i ditës së qytetit, shikuesit e televizionit po ndjekin  rendin e ditës nga afër!

FILMI PROMOVUES
 • Intervistë dhe Xhirimet vizuale-detaje
 • Shërbimet profesionale e dublimit të zërit
 • Shkrimtaria e tekstit,
 • Shfaqja në ekran prej 3 minutash
 • Montazh dhe montim
 • Dërgimi i kasetës së transmetimit
XHIRIM ME DRONE
 • Xhirimi 4K nga ajri
 • Qiramarrja Drone
 • Video nga ajri
 • Fotograf nga ajri
 • Xhirimet reklamuese nga ajri
 • Shërbimi Flycam
SPONSORIZIMI KRYESOR
 • Është mjet ideal i marketingut   që
 • Bazon në parimin e fitimit reciprok,
 • Krijon një ndjenjë besimi ndaj kompanisë në grupin e synuar,
 • Sponsorizohet
 • Sponsorizon
 • Ai që ndikohet nga sponsoriziteti përfiton fitimin
CAPTION LOGO
 • Intervistat dhe Xhirimet vizuale
 • Shërbimi i dublimit të zërit
 • Shfaqja në ekran prej 3 minutash
 • Montazh dhe montim
 • Dërgimi i regjistrimit (kasetës) të transmetimitk
BANT-SPOT REKLAMTRANSMETIMI-SPOT REKLAMA
 • Të jetë i qëndrueshëm në mend
 • Të bëjë një prezantim efektiv
 • Të tregojë profesionalizmin tuaj
 • Të bindë klientët tuaj potencialëk
 • Të tërheqë vëmendjen për një temë ose produkt
FAQJA E INTERNETIT (WEB)
 • Full Responsive (I pajtueshëm me pajisjet celulare))
 • Dinamik, Paneli i Menaxhuar
 • Infrastruktura e fuqizuar me SSD Cloudr
 • Shërbimi Social Media
 • Video arsimore

Referancat